’Alleen door harmonieus samenspel een uitzonderlijk resultaat’

Als consultant bij Meijer Consulting Group is Sebastian VandeVondele (1985) een bevlogen en mensgerichte gesprekspartner. Sinds 1 oktober 2016 versterkt hij het team van MCG en zal zich onder meer richten op het begeleiden van professionals in het onderwijs. ‘De verschillen tussen mensen worden zo vaak benadrukt, maar om iemand beter te begrijpen moeten we elkaars overeenkomsten kunnen zien.’

Het individu en zijn rol in de groep: al tijdens zijn afstudeerrichting Sociale psychologie (Universiteit Utrecht) werd Sebastian gegrepen door het vakgebied Arbeids- en Organisatiepsychologie. Hij werkte jarenlang als projectmedewerker voor Stichting School & Veiligheid, gericht op projecten rond sociale veiligheid op Nederlandse scholen. Vanuit deze functie informeerde en adviseerde hij docenten en schoolleiders over onderwerpen als radicalisering, discriminatie, pesten en groepsdynamiek. Sebastian: ‘Hier leerde ik goed te luisteren en vragen te stellen, doelgericht om mogelijke dilemma’s op deze vlakken te kunnen achterhalen.’

Door zijn vele gesprekken met docenten en schoolleiders ontdekte Sebastian dat hij meer wilde doen met begeleiding en talentontwikkeling van professionals zelf. Op zoek naar een plek waar hij zijn interesses en achtergrond nog beter kon aanspreken, kwam hij in gesprek met Meijer Consulting Group. ‘Er was direct een wederzijdse klik. MCG begeleidt organisaties en diverse teams van professionals die gemotiveerd zijn om het maximale uit zichzelf te halen. Die drive herken ik. Al snel merkte ik dat ik bij MCG de kans krijg niet alleen de talenten van anderen, maar ook die van mezelf aan te spreken en verder te ontwikkelen.’

Met ondernemende houding en gedreven door de inhoud werkt MCG aan hoge kwaliteit van adviezen en begeleiding. ‘We doen dat als team echt samen’, aldus Sebastian. ‘Die sfeer en werkhouding vind ik heel prettig. Wat dat betreft zie ik parallellen met drummen in een band, iets wat ik jarenlang met veel plezier heb gedaan. Ook in een band bereik je alleen door harmonieus samenspel dat uitzonderlijke resultaat.’

De komende tijd richt Sebastian zich als adviseur onder meer op het afnemen van assessments en begeleiding bij Groeps-IFMS. Zijn belangstelling ligt tevens bij het onderwijs: ‘Onderwijsprofessionals willen zich tegenwoordig niet alleen onderwijskundig blijven ontwikkelen; het wordt voor hen steeds belangrijker ook andere vaardigheden te trainen. Door functiedifferentiatie en de aandacht voor leiderschapsstijl wint die gedachte binnen het onderwijs aan terrein. Blijvend investeren in de ontwikkeling van talent en de organisatie is daarbij van wezenlijk belang. Aan die ontwikkeling wil ik graag bijdragen.’