Mediation

Soms hebben collega’s binnen een maatschap een probleem waar ze samen niet uitkomen. Misschien ervaren ze problemen in de samenwerking of zijn er spanningen bij toetredingen van nieuwe partners.

Wij bieden onafhankelijke en specialistische bemiddeling bij deze problemen. Onze geaccrediteerde registermediators ondersteunen u met deskundige hulp bij het werken aan een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Bij onze dienstverlening gelden het reglement en de gedragsregels van de Mediatorsfederatie Nederland.

Wilt u meer weten over onze bemiddeling en mediation? Neem contact met ons op.