Fusiebegeleiding

Een fusie is een spannend proces. Soms, door onvoorziene omstandigheden, kan het voorkomen dat niet elke fase van een fusietraject volgens plan verloopt. Dat begrijpen wij. We ondersteunen u bij de regie op het fusieproces. Samen met u houden we uw opgestelde doelen in zicht. Maar we richten ons ook op het creëren van en vasthouden aan openheid, vertrouwen, betrokkenheid en wederzijdse waardering binnen de (nieuwe) vakgroep of bestuursvorm.

Hoe we dat doen? We werken met het volgende stappenplan:

  1. Ambities verkennen. Wat zijn de (beroeps)waarden, sterktes en zwakten binnen de (nieuw te vormen) vakgroep of bestuursvorm?
  2. Voorwaarden formuleren. Hierbij houden we rekening met alles wat het beoogde commitment mogelijk maakt (van financiën tot contracten, van beleid tot logistiek).
  3. Convenant opstellen: een bundeling van de uitkomsten van de eerdere fasen van het fusietraject.
  4. Inrichten van de nieuwe maatschap volgens de afspraken.

Meer weten? Neem contact met ons op.