Groeps IFMS

Reflectie op het eigen functioneren is essentieel om u te blijven ontwikkelen als medisch specialist. De visie van een collega of vakgroeplid is daarbij zeer waardevol. Niet alleen vanuit vakinhoudelijk oogpunt, maar vooral omdat persoonlijke groei beter tot stand komt in een collegiaal werkklimaat.

Om dit werkklimaat te bewerkstelligen, zetten wij de evaluatiemethode IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialist) in binnen teams van medisch specialisten, ofwel: Groeps-IFMS. We creëren een veilige omgeving waarin met collega’s over individuele kansen en uitdagingen gesproken wordt. MCG is medegrondlegger van deze Groeps-IFMS. De methode is hoog gewaardeerd: 37% van de medisch specialisten beoordeelt de methode als ‘uitstekend’ en maar liefst 60% als ‘zeer goed’.

De voordelen van het werken vanuit de vakgroep aan individuele ambities:

  • Met de evaluatiemethode Groeps-IFMS wordt in twee sessies inzicht verkregen in de sterke punten en leerdoelen van team en specialist.
  • MCG verzorgt de deskundige, ervaren begeleiding en logistieke ondersteuning.
  • U werkt aan uw eigen deskundigheid.
  • De methode voldoet aan de eisen van de IGZ.
  • Onze IFMS-methode voldoet aan één van de herregistratie-eisen.

Meer informatie over Groeps-IFMS leest u hier. Of neem contact met ons op.

Er zijn vele referenties (van zowel medisch specialisten als staf-MSB-bestuurders) beschikbaar. Bijvoorbeeld Maarten de Boo, psychiater en bestuurder medische staf van de Reinier de Graaf Groep.