Mediation

Soms hebben collega’s binnen een vakgroep een probleem waar ze samen niet uitkomen. Er is bijvoorbeeld geen gedeelde visie, collega’s of vakgroepen ervaren problemen in de onderlinge samenwerking, er zijn zorgen over het functioneren van een collega, of er zijn spanningen ontstaan tussen specialisten en bestuurders bij fusies.

Wij bieden onafhankelijke en specialistische bemiddeling bij deze problemen. Onze geaccrediteerde registermediators ondersteunen u met deskundige hulp bij het werken aan een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Bij onze dienstverlening gelden het reglement en de gedragsregels van de Mediatorsfederatie Nederland.

Wilt u meer weten over onze bemiddeling en mediation? Neem contact met ons op.