Herontwerp van organisatie en bestuur

Haperende samenwerkingen, fusies en bedrijfsprocessen pakken we samen op met onze opdrachtgever. Onze ervaren adviseurs ondersteunen bestuurders, directies en teams bij het ontwikkelen van een veranderstrategie en het doorvoeren ervan.

Eerst analyseren we uw organisatie. Waar ligt precies de vraag, en welke oplossing sluit hier het beste op aan? Hierbij letten we op de aanwezige capaciteit binnen de organisatie, en op adviseren we op wijze deze bij de voorgestelde organisatieverandering betrokken wordt.

Eerder richtten we ons op herontwerp en verandertrajecten voor:

  • interimbestuur en management, zowel op strategisch als tactisch niveau;
  • programmamanagement Kwaliteit en Veiligheid, en hieraan verwante complexe trajecten voor organisatieontwikkeling;
  • zorgprogramma’s gericht op verbetering van professionele, organisatorische en servicegerichte kwaliteit;
  • het verbeteren van de zorg en tegelijkertijd verlaging van de kosten (betaalbare zorg bieden);
  • evenals het creëren van een inspirerende werkomgeving voor professionals.

Wilt u meer weten over onze aanpak rond herontwerp van organisatie en bestuur? Neem contact met ons op.