Astrid Versantvoort

Consultant

Astrid heeft gedurende 10 jaar met veel plezier gewerkt als gynaecoloog. Naast haar klinische werk was zij Medisch Leider van de RVE Gynaecologie & Obstetrie en werkte ze één dag per week als staflid Kwaliteit & Veiligheid. In deze verschillende functies heeft zij ervaren hoe belangrijk communicatie, gedrag en teamsamenwerking zijn voor het creëren van patiëntveilige en patiëntvriendelijke zorg in een voor de zorgverlener prettige werkomgeving. Om zich verder te ontwikkelen heeft Astrid een (NOBCO gecertificeerde) coachopleiding afgerond en studeert ze psychologie.

Astrid kent de groeps-IFMS ook als deelnemer en weet daarom uit eigen ervaring hoe waardevol deze sessies kunnen zijn. Haar kennis en ervaring zet ze nu in om andere zorgverleners te ondersteunen onder andere door het begeleiden van groeps-IFMS bijeenkomsten. Ze creëert hiervoor een veilige omgeving, waarin alles wat er is, er mag zijn. Hiermee geeft ze de ander de ruimte om zijn/haar eigen weg te vinden en te werken aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling als medisch specialist.